به گزارش خبرگزاری برنا؛ رضا عوض پور روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کار احداث پنج سد در استان بوشهر از سال ۸۹ شروع شده که برای ادامه کار و تکمیلآنها با مشکل تامین اعتبار روبرو هستیمو تمرکز دولت در این سالها بر تکمیل پروژههای نیمه تمام با درصد اجرای بالا بوده است.

وی اضافه کرد: سدهای خائیز، باهوش، باغان، دالکی و دشت پلنگ از جمله طرح های در دست احداث استان بوشهر است که با تکمیل و افتتاح آنها ضمن مدیریت روان آبها و جلوگیری از جاری شدن سیل، آب مورد نیاز استان در بخشهای مختلف بویژهبخش کشاورزی تامینمیشود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر بیان کرد: درزمان حاضر ۵تا ۶ هزار میلیارد ریال منابع برای تکمیل سد دالکینیاز است این درحالی است که در ردیف بودجه برای این سد تنها ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

خبر جدید 

عوض پور گفت: همچنین برای سدهای باغان و دشت پلنگ ۸۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است و این سدها در زمان حاضر آماده فاینانس خارجی چین است که در این صورت روند ساخت آنها با سرعت بیشتری انجام میشود.

وی یادآور شد: سد دالکی با ظرفیت آبگیری ۴۶۰ میلیون مترمکعب تنها از محل ردیف بودجه ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن پیش بینی شده و از محل فاینانس داخلی (بخش خصوصی) نیز سه هزارمیلیارد ریال اعتبار تامینمیشود و تا سال ۹۹ به آبگیری برسد.

عوض پور گفت: سد خائیز تنگستان نیز ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار دارد و تاکنون ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای این سد هزینه و برای تکمیل آن نیز ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

خبر جدید 

وی اضافه کرد: تلاش میشود با تزریق بموقع اعتبارروند احداث سدها در استان بوشهر رونق بگیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر ادامه داد: در زمان حاضر روان آب استان بوشهر یک میلیارد مترمکعب است این درحالی است که با مدیریت آن هم به بحران آب و هم به بخش کشاورزی کمک و از آسیب رسیدن به زیرساختها جلوگیری میشود.

عوض پور بیان کرد: با بهره برداری از سدهای در دست ساخت استان بوشهر ۹۰ درصد روان آبها مدیریت و ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز باسازههای آبخیز کنترل میشود.

وی گفت: سال گذشته از همه منابع اعتباری استان بوشهر سه هزار میلیارد ریال برای سدها، نوسازی شبکه، حفر چاهها، آبرسانی سیار و احداث مخازن تخصیص یافت و انتظار میرود امسال شرایط بهتری در روند اجرای پروژههای در دست اجرا داشته باشیم.

خبر جدید  ۳۱۱ نفر در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستند

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر افزود: با وجود بارندگیهای مناسب سال آبی جاری ولی وابستگیبه منابع آب خارج از استان و فرسودگی شبکههای توزیع از مشکلات جدی در این ارتباط است که باعث میشود ۴۰ درصد آب ورودی استان هدر رود.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق سرانه مصرف آب بسیار بالاست و باید بازنگری شود گفت: در برخی از شهرستان ها سرانه مصرف روزانه ۶۰۰ لیتر است این درحالی است که میانگین استان بوشهر ۲۸۰ لیتر و سهمیهای که وزارت نیرو به کل کشور میدهد ۱۹۰ لیتر است.