4:32:13 - چهارشنبه 10 آوریل 2019
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
حل مشکل نظام‌وظیفه دانشجویان دریانوردی دانشگاه آزاد خارگ
حل مشکل نظام‌وظیفه دانشجویان دریانوردی دانشگاه آزاد خارگ
حامد قائدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در خارگدربارهفعالیتهایدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارگدر سال گذشته اظهار کرد: با توجه به حجم و کیفیت برنامههای مختلف آموزشی، فرهنگی، مالی در سال ۹۷، میتوان از این سال به عنوان یکی از پربرنامهترین سالهای فعالیت این دانشگاهیاد کرد. وی با بیان اینکه فعالیت در جزایر […]

حامد قائدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در خارگدربارهفعالیتهایدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارگدر سال گذشته اظهار کرد: با توجه به حجم و کیفیت برنامههای مختلف آموزشی، فرهنگی، مالی در سال ۹۷، میتوان از این سال به عنوان یکی از پربرنامهترین سالهای فعالیت این دانشگاهیاد کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت در جزایر بهدلیل محدود و بستهبودن محیط پیرامون آن نیازمند توجه و تدابیر ویژه است، گفت: با توجه به کمبودها و چالشهای مختلف در انجام امور در جزایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ با ساماندهیهای مناسب، بیشترین و اثربخشترین بهره را از ظرفیتهای خود به کار گرفته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ با بیان عملکرد ۱۲ ماه سال ۹۷ این واحد دانشگاهی تشریح کرد: مهمترین فعالیتهای یکسال گذشته در واحد خارگ را میتوان به دو بخش دانشجویی و ستادی تقسیم کرد که با ایجاد کارگروههای تخصصی در هر حوزه، درصدد پیشرفت متوازن فعالیتهای این دانشگاه بودهایم.

خارگ، تنها واحد دانشگاه آزاد اسلامی دارای رشته دریانوردی

قائدی گفت: نخستین و اساسیترین مشکل دانشجویان این دانشگاه در سال ۹۷ (به دلیل مشکلات و محدودیتهای ایجاد شده برای شرکت کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران و دیگر خطوط کشتیرانی بهویژه پس از تحریمهای ناجوانمردانه علیه کشور و نیز تغییر سیاستهای خطوط کشتیرانی)، کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان دریانوردی در گذراندن دوره کارورزی بود.

این مسئول اظهار کرد: رشته دریانوردی یکی از رشتههای استراتژیک موجود در کشور بوده و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ به عنوان تنها واحد دانشگاهی از خانواده دانشگاه آزاد اسلامی و از معدود مراکز دانشگاهی این رشته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ بهدلیل حساسیت بالای این رشته در آموزش نیروهای متخصص بومی برای فعالیت در یکی از مهمترین عرصههای صنعتی و بینالمللی کشور، کمرونق شدن این رشته در دانشگاهها بهطور قطع در بلندمدت آثار جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت؛ چراکه قطعاً در شرایط هجمههای همهجانبه اقتصادی علیه میهن عزیزمان و یا خدای نکرده حملات نظامی، متخصص خارجی حاضر به ارائه خدمات (حداقل با هزینه متعارف) نخواهد بود؛ بنابرایندرنظرنگرفتن وجه استراتژیک این رشته لطمات جبرانناپذیری خواهد داشت.

وی تأکید کرد:ضروری است در سال «رونق تولید» از نیروی کار مجرب بومی که لازمه تولید و رونق تولید ملی است، حمایت همهجانبه شود تا خدای ناکرده اقتدار کشور و تداوم در تربیت نیروی کار مجرب بومی، فدای صرفهجویی و سودهای کوتاهمدت نشود که بهطور قطع در درازمدت علاوه بر هزینههای معنوی از لحاظ مادی نیز کشور متضرر میشود.

خبر جدید  اندیشه‌های امام راحل، مهم‌ترین منبع برای شناخت اهداف انقلاب

این مسئول به استقبال قابل قبول داوطلبان از رشته دریانوردی در دو سال اخیر و افزایش تعداد ورودیهای این رشته و درک دانشگاه از اهمیت این موضوع اشاره کرد و از عزم مدیران واحد در رفع این نقیصه خبر داد و گفت: خوشبختانه با تلاش و پیگیریها و همچنین ایجاد تعامل سازنده با شرکتهای پای کار، تاکنون در چند مرحله دانشجویان واجد شرایط معرفی و برای کارورزی مشغول شدهاند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ در بُعد فرایندهای ستادی (اداری و مالی) این واحد دانشگاهی گفت: سالهای گذشته بهدلایل متعددی، دانشگاه دچار بینظمیهای مختلف و گستردهای در حوزه مالی و اداری شده بود که حتی برخی از بدیهیات اداری نظیر فرایندهای اتوماسیون اداری، نظم و نظارت در ورود خروج، مرخصیها، سلسله مراتب، شرح وظایف و … شرایط مطلوب و مناسبی نداشت.

وی افزود: در این راستا سعی شد در کوتاهترین زمان ممکن و بدون ایجاد تنشهای یکباره، موارد معیوب سازمانی و نواقص برطرف شود که با همکاری و همدلی کارکنان واحد بهخوبی این امر تحقق یافت. در بُعد مالی نیز بیانضباطی مفرط چندساله در این دانشگاه سبب ایجاد حجم زیادی از بدهی انباشته بانکی و پیمانکاران شده بود که با تلاش و نظارتهای مستمر و مستقیم، بیش از ۹۰ درصد از بدهیهای خارج از دانشگاه پرداخت شده است.

قائدی با تأکید بر اینکه در طول سال ۱۳۹۷ واحد خارگ یکی از منظمترین واحدها در بحث پرداخت حقوق، دستمزد و مطالبات بوده است، گفت: بسیاری از هزینهکردها در دانشگاه بدون ایجاد ریاضت و صرفاً از طریق جلوگیری از هدررفت درآمدهای مالی انجام شده بهنحوی که با وجود افزایش بسیار زیاد قیمتها (خدمات و مواد خام)، بسیاری از هزینهکردها در مقایسه با مدت مشابه به طور چشمگیری کاهش یافته و یا ثابت مانده است.

خبر جدید  کودکانی که برای گدایی کردن معلول می‌شوند

وی افزود: تا پیش از حضور بهعنوان رئیس در واحد خارگ، این دانشگاه دارای ۱۸ قسط معوق بانکی بود که اکنون علاوه بر پرداخت اقساط جاری، تعداد اقساط معوق به عدد هشت کاهش یافته و به علاوه اینکه بخش زیادی از مطالبات استادان مدعو (که از شهریور ۱۳۹۵ هیچ مبلغی به آنان پرداخت نشده بود) و معوقات اعضای هیئت علمی و کارکنان نیز پرداخت شد. از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه مالی، شفافسازی قراردادهای پیمانکاران بوده است که در بسیاری از موارد ابتداییترین قواعد دانشگاه نقض شده بود.

حامد قائدی رئیس واحد خارگ

قائدی محور دیگر مورد توجه در فعالیتهای واحد خارگ را در بخش آموزش دانست و بیان کرد: افزایش کیفیت آموزشی همواره بهطور جد مانند سایر مراکز دانشگاه آزاد اسلامی مدنظر است. علاوه بر اینکه تسهیل فرایندهای آموزشی و پژوهشی و به سامانه سپاری نیز از روز نخست در دستور کار بوده که در تحقق این هدف، پیشرفت قابل توجهی میسر شده، بهنحوی که در ممیزی سالانه سازمان بنادر در این دوره، یکی از کمایرادترین دورههای ممیزی این واحد دانشگاهی را پشت سر گذاشتیم.

رئیس واحد خارگ ادامه داد: در حوزه آموزشی اهتمام بر این است تا با بهرهگیری از استادان خبره و بومی هم تعامل با جامعه پیرامونی حداکثر شود و از بار مالی متفرقه برای دانشگاه نیز کاسته شود که از این طریق رقم قابلتوجهی صرفهجویی صورت گرفت به علاوه اینکه با یکدلی میان کارکنان و اعضای هیئت علمی، سعی شد از حداکثر ظرفیت استادان در انجام امور ادرای و سیاستهای دانشگاه بهره لازم گرفته شود.

وی یادآور شد:در طول این مدت تغییر ورژن گواهینامه ISO9001 به ورژن ۲۰۱۵ نیز با موفقیت انجام شد.

فرهنگی، پرکارترین بخش دانشگاه

قائدی پرکارترین بخش دانشگاه آزاد اسلامی خارگ را فعالیتهای حوزه فرهنگی معرفی و اظهار کرد: از بُعد فرهنگی سعی شد با فعالسازی نهادهای دانشجویی از ظرفیت دانشجویان در این خصوص استفاده شود تا آثار مثبت و مانایی داشته باشد و میتوان ادعا کرد در تمام مراسم فرهنگی – مذهبی و اجتماعی جزیره خارگ، حضور دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ کاملاً چشمگیر و محسوس است.

خبر جدید  سپاه پاسداران پاره تن و بخش جداناشدنی ساختار دانشگاهیان است

وی با تأکید بر اینکه با پیروی از سیاستهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اهداف و برنامهریزیهای فعالیتهای فرهنگی این دانشگاه با رویکرد دانشجویی – انقلابی (و نه نمایشی و آماری) صورت پذیرفت تا حداکثر تأثیرگذاری را به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: بزرگترین عنایتی که در سال ۱۳۹۷ به واحد خارگ با یاری پرودگار شد، میزبانی از پیکر مطهر دو شهید گمنام بوده است که در بازه زمانی کوتاه دوماهه از اختصاص تا تدفین این شهدای گرانقدر، این مهم محقق شد و با همکاری و هماهنگی ایجاد شده با تمام ارگانها و سازمانهای ذیربط بهویژه سپاه دریایی و سپاه ثارالله خارگ، مرقد این دو شهید گمنام و امکانات دانشگاه پذیرای کاروانهای راهیان نور دریایی طی اسفند ۹۷ و نوروز ۹۸ شد.

آمادگی حوزههای علمی تخصصی دریانوردی برای تأمین نیروی کار

قائدی با بیان اینکه دانشگاه علوم دریایی خارگ بهعنوان قطب تولید نیروی کار دریایی، آمادگی کامل در همه حوزههای علمی تخصصی دریانوردی برای تأمین نیروی کار این حوزه را دارد، اظهار کرد: بیشتر مرزهای آبی کشور در منطقه جنوب قرار داشته و به آبهای آزاد دنیا متصل هستند. اهمیت این مرز آبی به این دلیل است که از بین راههای حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، حمل و نقل دریایی مقرون بهصرفهترین بوده و این مرزها فرصت و غنیمتی برای دورههای آموزشی علوم دریانوردی و آکادمیک است.

تکمیل یادمان شهدای گمنام در سال ۹۸

این مسئول با بیان اینکه با برنامهریزیهای انجامشده بهدنبال بهترین عملکرد در تاریخچه حیات ۳۰ ساله این دانشگاه هستیم، توضیح داد: تلاش برای گسترش و توسعه فعالیتهای کارآفرین و تخصصی واحد خارگ در بخش صنعت دریایی به منظور تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس رشتههای مهارتمحور و مورد نیاز صنایع موجود در جزیره، استان و منطقه، مثبتشدن تراز مالی واحد خارگ، حل مشکل نظاموظیفه دانشجویان دریانوردی و تسهیل در ورود و خروج آنان، تکمیل یادمان شهدای گمنام دانشگاه، تأسیس رشتههای پرمتقاضی و مورد نیاز از برنامههای سال ۹۸ این واحد دانشگاهی است.

انتهای پیام/۴۱۰۳/۴۰۶۲/


منبع :: http://ana.ir

0/5 (0 نقد و بررسی)

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب