به گزارش خبرگزاری برنا و به نقل ازروابط عمومی استانداری بوشهر روز چهارشنبه به نقل از عبدالکریم گراوند در نشست با کارکنان و مدیران سازمان همیاری شهرداری های استان و تعدادی از شهرداران گفت: اصلاح و کنترل هزینهها باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد و بدون رعایت انضباط مالی هیچ موفقیتی حاصل نمی شود.
وی بیان کرد: بررسی موشکافانه و دقیق در مورد بودجه و کاهش هزینههای غیر ضروری و صرفهجویی مورد تاکیداست و انتظار می رود مدیران سازمان همیاری به این نکته توجه لازم را داشته باشند.
وی گفت: تشکیل بموقع جلسه ها و رعایت سازوکارهای قانونی درآمد و هزینهها مورد تاکید قرار دارد.
استاندار بوشهرافزود: شهرداران، پروژههایی که قابلیت واگذاری به سازمان همیاری شهرداریها را دارد با رعایت قوانین به این سازمان واگذار کنند.

خبر جدید  دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر، مجری لیگ تیراندازی خواهران