به گزارش خبرگزاری برنا؛ علیاصغر مونسان شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در کنگان با بیان اینکه استان بوشهر دارای ظرفیت بالای گردشگری است اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه بناهای تاریخی، طبیعت زیبا و سواحل خلیج فارس دارای ظرفیتهای بینظیری است.

معاون رئیس جمهور، بندر سیراف را یکی از بنادر و شهرهای تاریخی مهم کشور دانست و افزود: بندر سیراف در استان بوشهر از ظرفیتهای مهم گردشگری کشور محسوب میشود که باید با تخصیص اعتبارات ملی، استانی و اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر در احیاء این بندر تاریخی برنامهریزی کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ظرفیتگردشگری استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: اکنون وضعیت گردشگری استان بوشهر بد نیست ولی باید در جذب گردشگر داخلی و خارجی به ویژه بناهای تاریخی از جمله سیراف تلاش کرد.

خبر جدید 

مونسان، قلعه نصوری کنگان را یکی از قابلیتهای دیگر گردشگری استان بوشهر دانست و خاطر نشان کرد: قرار شد قلعه نصوری به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری واگذار شود چراکه این قلعه میتواند به اقامتگاه گردشگران تبدیل شود .

وی، با اشاره به بسته حمایتی دولت در زمینه سرمایهگذاری در گردشگری تصریح کرد: ظرفیت قانونی از طریق ضوابطماده ۲۷ قانون بودجه برای حمایت از سرمایهگذاران فراهم شده که به ما اجازه میدهد بناهای تاریخی غیرنفیس به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری واگذار شود.

خبر جدید  آغاز بهره‌برداری و اجرای ۴ طرح بندری در بوشهر

معاون رئیس جمهور افزود: علاوه بر آن تسهیلات اعتباری از طریق صندوق توسعه ملی به سرمایهگذاران پرداخت میشود که بخش خصوصی بتواند با حمایت در این عرصه سرمایهگذاری کند.

مونسان از اجرای پروژههای گردشگری مهم در استانها خبر داد و تصریح کرد: پروژههای مهم گردشگری در استانها در جریان است که نشان میدهد حمایت دولت از سرمایهگذاران خوب بوده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: امید میرود با افتتاح پروژههای گردشگری در حال اجراء جهشی دیگر در حوزه گردشگری در کشور ایجاد شود.

خبر جدید  بودجه مهمترین مشکل اجرای سدها در استان

وی،با اشاره به اینکه اجرای پروژههای گردشگری در استانها تسریع یافته است گفت: ماه گذشته ۵۵۰ پروژه گردشگری همزمان از طریق ویدئو کنفراس در استانها افتتاح شد که نشان میدهد روند اجرای پروژهها تسریع یافته است.

معاون رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در شرایط اقتصادی کنونی اجرای طرحهای گردشگری در کشور مطلوب است که امید میرود ادامه داشته باشد.