» آئین بومی- محلی
  • جام خوشه چین ۹۸ در شهرستان دشتی برگزار شد
  • بوشهر- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتی گفت: با مشارکت ۲۰۰ ورزشکار بازی‌های بومی و محلی در شهرستان دشتی تحت عنوان جام خوشه چین ۹۸ برگزار شد.