» آب منطقه ای بوشهر
  • پایش حوزه های آبریز استان بوشهر برای مقابله با حوادث احتمالی
  • مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری بوشهر: همه دستگاههای اجرایی ،اورژانس،امداد و نجات و واحد های مربوط با شرایط اضطراری تا پایان شرایط نامساعد جوی در استان بوشهردر آماده باش کامل هستند.