» آب و هوا
  • ایجاد مرکز پایش و رصد مستمر آب و هوا در عسلویه الزامی است
  • استاندار بوشهر بر راه‌اندازی مرکز پایش و رصد مستمر آب و هوا در عسلویه تاکید کرد و گفت: با توجه به آمادگی دانشگاه علوم…