» آذر ذوالقدر
  • عضو جدید هیئت مدیره شاهین شهرداری بوشهر معرفی شد
  • به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری آنا از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، با توجه به کنارهگیری آذر ذوالقدر از هیئتمدیره باشگاه ضمن تقدیر از زحمات او، امیری رئیس هیئتمدیره باشگاه شهرداری بندر بوشهر جهت جایگزینی نامبرده،علی حیاتی را بهعنوان عضو هیئتمدیره به شورای اسلامی شهر بوشهر معرفی کرد. در همین راستا با رای مثبت شورا با […]