» آزمایشگاه تحقیقات غشایی
  • آزمایشگاه تحقیقات غشایی دانشگاه خلیج فارس افتتاح شد
  • آزمایشگاه تحقیقات غشایی دانشکده مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر امروز با حضور قائم مقام وزیر علوم افتتاح شد.