» آزمون مجازی
  • ترم تابستان دانشگاه خلیج فارس به صورت مجازی برگزار می‌شود
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: ترم تابستان ۹۹ این دانشگاه از ۴ مرداد به صورت مجازی برگزار می‌شود.
  • امتحانات پایانی دانشگاه خلیج فارس از ۱۵ تیر برگزار می‌شود
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: زمان برگزاری امتحانات پایانی نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه خلیج فارس از ۱۵ تا ۳۱ تیر تعیین شده است.