» آزمون مهارتی
  • آزمون مهارتی ویژه مدیران در دلوار برگزار شد
  • دلوار،بوشهر(پانا) – آزمون مهارتهای ده گانه ویژه مدیران در دلوار برگزار شد. زمانی رئیس اداره آموزش و پرورش دلوار گفت: این آزمون با شرکت تمامی مدیران مدارس هر سه مقطع تحصیلی منطقه دلوار برگزار شد. او در ادامه هدف از برگزای این آزمون را شناخت و افزایش توانمندیها و مهارتهای مورد نیاز مدیران مدارس عنوان […]