» آسمان بارانی بوشهر
  • آغاز هفته ای بارانی
  • معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در بوشهر گفت: استان بوشهر تا امروز جزو سه استان پر بازدید کشور در نوروز بوده است.