» آسمان
  • درگذشت نماینده سابق مردم استان در مجلس شورای اسلامی
  • بوشهر(پانا)_خلیج فارس در ساحل استان بوشهرآرام است. هواشناسی اعلام کرد :با خروج سامانه بارشی از استان ، شرایط جوی و دریایی نسبتاً آرامی در استان برقرار شده است. در طول روز غبار محلی و گاهی افزایش ابر و طی ساعاتی از شب و صبح پدیده مه در برخی نقاط استان پیش بینی می شود . […]
  • آسمان آفتابی بوشهر پس ازروزهای بارانی
  • بوشهر(پانا)_خلیج فارس در ساحل استان بوشهرآرام است. هواشناسی اعلام کرد :با خروج سامانه بارشی از استان ، شرایط جوی و دریایی نسبتاً آرامی در استان برقرار شده است. در طول روز غبار محلی و گاهی افزایش ابر و طی ساعاتی از شب و صبح پدیده مه در برخی نقاط استان پیش بینی می شود . […]