» آغاز
  • آغاز پنجمین گشت تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس
  • به مناسبت روز ملی خلیج‌‌فارس پنجمین گشت تحقیقاتی شناور کاوشگر خلیج فارس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی امروز در بوشهر آغاز به کار کرد.