» آموزش‌های عمومی و مهارتی سمای بوشهر
  • برگزاری دوره‌های آموزشی ـ پژوهشی درآمدزایی غیرشهریه در سمای بوشهر
  • باقر کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در بوشهر با بیان اینکه یکی از سیاستهای اصلی دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سما کسب درآمد از منابعی غیرشهریه است، اظهار کرد:آموزشکده فنیوحرفهای سمای بوشهر در راستای اجرای اهداف سازمانی و سیاست درآمدزایی غیرشهریه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی و پژوهشی درآمدزا کرده است. ویاضافه کرد: […]