» آژانس بین المللی انرژی اتمی
  • هیچ‌گونه نگرانی از نظر ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر وجود ندارد
  • بوشهر – جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ایمنی بالای نیروگاه اتمی بوشهر گفت: هیچ‌گونه نگرانی از نظر ایمنی نیروگاه بوشهر وجود ندارد.