» اجلاسیه شهدای شاهرود
  • پدر دخترکش معتاد نیست
  • دادستان جم شایعه معتاد بودن پدری که هفته پیش دختر هفت ساله‌اش کشت، رد کرد.