» اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
  • ۱۰۳۹ واحد مسکن مهر استان بوشهر آماده افتتاح است
  • بوشهر – مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: هزار و ۳۹ واحد مسکن مهر استان بوشهر آماده افتتاح است.