» امام جمعه کنگان
  • استقرار ناجیان غریق در سواحل کنگان ضروری است
  • بوشهر – امام جمعه کنگان گفت: استقرار ناجیان غریق در سواحل کنگان ضروری است.