» امام جمعه کیش
  • برنامه پروازی فرودگاه بوشهر
  • جدول پروازهای فرودگاه بوشهر را در زیر ببینید.
  • روشنایی معابر بوشهر بهبود یابد
  • عضو شورای شهر بوشهر گفت: وضع روشنایی معابر و خیابان‌های این شهر مناسب نیست و باید چاره‌ای برای بهبود آن اندیشیده شود.
  • ۲۰ مرکز متخلف مواد غذایی در بوشهر بسته شد
  • رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: در فصل بهار، ۲۰ مرکز متخلف مواد غذایی در این شهرستان بسته شد.
  • امتیازات ویژه در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اعمال می شود/اجرای تخفیف ۲۰ درصدی سودبازرگانی
  • مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از پذیرش اعمال تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر خبر داد.