» امدادگران هلال احمر
  • ۴ هزار مسافر نوروزی در بوشهر اسکان اضطراری شدند
  • به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر، غلامرضا حاجیانی از آمادهباش امدادگران و نجات گران جمعیت هلالاحمر استان بوشهر در ۲۹ پایگاه امدادی ثابت و سیار این استان خبر داد و گفت: با توجه به هشدارهای قبلی سازمان هواشناسی، تمامی امدادگران این استان بهصورت آمادهباش درآمدند و تمامی تمهیدات برای مقابله […]