» امريكا
  • آمریکا در مقابل ایران اسلامی یک شکست خورده تمام عیار است
  • بوشهر – جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: آمریکا در مقابل ایران اسلامی یک شکست خورده تمام عیار است.