» امر به معروف و نهی ازمنکر
  • فرهنگ‌سازی امر به معروف و نهی از منکر در استان بوشهر گسترش یابد
  • بوشهر – فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: فرهنگ‌سازی امر به معروف و نهی از منکر در استان بوشهر گسترش یابد.