» امكانات ناچيز
  • امکانات دیلم برای مبارزه با آفت ملخ ناچیز است
  • گناوه- ایرنا- رئیس جهادکشاورزی دیلم استان بوشهر گفت: امکانات موجود این شهرستان برای مبارزه با آفت ملخ های صحرایی خیلی محدود و ناچیز است.