» املاک
  • افزایش اجاره‌بها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است
  • رییس کل دادگستری بوشهر گفت: برای پیشگیری از ساخت و ساز‌ها و تغییر کاربر‌های غیر مجاز دستگاه‌های متولی باید از ارائه هرگونه خدمات به این زمین‌ها خودداری کنند.