» توسعه اسکله ها
  • شبکه توزیع آب تنگستان نوسازی می‌شود/ توسعه اسکله‌ها
  • نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی از تلاش برای رفع مشکل آب در تنگستان خبر داد و گفت: بخشی از شبکه توزیع آب شهرستان تنگستان نوسازی می‌شود.
  • شبکه توزیع آب تنگستان نوسازی می‌شود/ توسعه اسکله‌ها
  • نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی از تلاش برای رفع مشکل آب در تنگستان خبر داد و گفت: بخشی از شبکه توزیع آب شهرستان تنگستان نوسازی می‌شود.