» توسعه دانش بنیان استان بوشهر
  • سند دانش بنیان بوشهر توسعه همه جانیه این استان را فراهم می‌کند
  • عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر با اشاره به تدوین سند توسعه دانش بنیان استان بوشهر گفت: این سند توسعه همه جانبه استان بوشهر را در ابعاد گوناگون بر اساس ظرفیت‌های توانمند نیروی انسانی و جغرافیایی فراهم می‌کند.