» توسعه روستايي
  • معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری:اولویت نخست دولت اشتغال است
  • بوشهر – ایرنا- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: باتوجه به سنگین بودن هجمه بیکاری در کشور و تبعات اجتماعی این موضوع اولویت نخست دولت اشتعال و ایجاد فرصت های جدید کاری برای جویندگان کار است.