» توسعه پایدار
  • پیچ‌وخم‌های اداری برای توسعه طرح‌های فناورانه بوشهر حذف شود
  • بوشهر- استاندار بوشهر گفت: پیچ‌وخم‌های اداری در مسیر توسعه طرح‌های فناورانه استان بوشهر برداشته شود.