» توطئه های امریکا
  • آغاز پذیرش حوزه علمیه خواهران در مقطع عمومی
  • معاون مرکز آموزش حوزه علمیه خواهران استان بوشهر گفت: خواهران علاقه مند به تحصیل در مدارس علمیه و کسب علوم حوزوی می توانند تا ۲۱ مرداد ماه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.