» توفان
  • تند باد شدید گناوه را در نوردید
  • گناوه-ایرنا- وزش تندباد شدید همراه با رگبار باران و رعد و برق شامگاه جمعه گناوه را درنوردید.