» توليد
  • ۵هزار هکتار از زمین های بوشهر به زیر کشت میگو رفت
  • بوشهر-ایرنا- مدیرکل شیلات ‌استان بوشهر گفت: تاکنون هفت هزار هکتار زمین ساحلی در نقاط مختلف ‌استان برای پرورش میگو به سرمایه‌گذاران واگذار شده و از این میزان تاکنون پنج هزار هکتار به زیر کشت رفته است.
  • اجرای طرح ملی تاپ دربوشهر آغاز شد
  • بوشهر-ایرنا- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: اجرای طرح ملی توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار(تاپ) به منظور ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه در این استان آغاز شد.