» تولیدکنندگان بخش کشاورزی
  • دانش آموزان با فرهنگ بیمه آشنا می شوند
  • بوشهر(پانا)_استاندار بوشهر گفت: نقش تولیدکنندگان بخش کشاورزی در شرایط جنگ اقتصادی بسیار مهم و ضروری است. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر، عبدالکریم گراوند درآئین تقدیر از برگزیدگان بخش کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: سیاست استان پیشبرد بخش کشاورزی متناسب با آمایش سرزمین است. وی یادآور شد: کشاورزی استان بوشهر این ظرفیت و […]