» تولید داخل
  • افزایش اشتغال با رونق تولید/ بسیج ملی در تولید تشکیل شود
  • مهدی مؤید در گفتگو با خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری آنا، در پاسخ به این سؤال که مهمترین برنامه دولت باید در حوزه اقتصادی در سال جدید چه چیزی باشد،اظهار کرد: بدون شک مهمترین برنامه دولت برای سال ۹۸ باید اشتغالزایی با توجه به تولید داخلی باشد؛ چراکه بحران اقتصادی بیشترین فشار را به قشر ضعیف […]