» تولید محصولات کشاورزی
  • بخشنامه صرفه‌جویی ردیف‌های مختلف اعتباری به استان‌ها ابلاغ شد
  • معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید برهمکاری در گذر از شرایط سخت و لزوم صرفه‌جویی در اعتبارات گفت: بخشنامه صرفه‌جویی ردیف‌های مختلف اعتباری به استان‌ها ابلاغ شده است.