» تولید پایدار
  • آغاز تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی
  • با مجموع هزار و ۱۴۶ دستور کار اصلاحی و پیشگیرانه، تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی آغاز شد.