» توهین به پیامبر اکرم
  • توهین به پیامبر رحمت (ص) نشانه عجز مدعیان دروغین حقوق بشر
  • نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: توهین مزدوران جهان استکبار به پیامبر گرامی اسلام (ص) که قلمشان همواره آلوده به جنایت و خیانت و انحراف بوده است نشانه ‏عجز و سقوط فرهنگی جهان غرب و مدعیان دروغین حقوق بشر است.