آفتاب بوشهر » جایزه ادبی
» جایزه ادبی
  • داوران بخش شعر سومین دوسالانه ملی جایزه ادبی بوشهر معرفی شدند
  • بوشهر – دبیر بخش شعر سومین دوسالانه ملی جایزه ادبی بوشهر از انتخاب هیئت داوران این بخش خبر داد.