» حمید بردستانی
 • سرانه تولید پسماند عادی شهری در استان بوشهر ۹۲۰ گرم است
 • بوشهر – مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر گفت: سرانه تولید پسماند عادی شهری در استان بوشهر ۹۲۰ گرم به ازای هر نفر است.
 • تیم‌های حسابرسی بر شهرداری‌ها و شوراهای استان بوشهر نظارت دارند
 • بوشهر – مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر گفت: تیم‌های حسابرسی برای بررسی وضعیت مالی در شهرداری ها و شوراها فعال هستند.
 • ۸۰ درصد مصوبات شورای شهرهای استان بوشهر در کمیته تطبیق تائید شد
 • بوشهر – مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر گفت: ۸۰ درصد مصوبات شورای شهرهای استان بوشهر در کمیته تطبیق تصویب شد.
 • شورای شهرها حامی و تقویت‌کننده مدیریت شهری باشند
 • بوشهر – مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر گفت: شورای شهر باید ضمن انتخاب یک شهردار خوب حامی و تقویت کننده مدیریت شهرداری باشد
 • سواحل استان بوشهر آماده ورود گردشگران در نیمه دوم تعطیلات نوروزی
 • بوشهر – مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر از آمادگی کامل استان بوشهر برای ورود گردشگران داخلی و خارجی در نیمه دوم تعطیلات نوروزی خبر داد.
 • شهرداری‌های استان بوشهر آمادگی کامل برای مدیریت حوادث داشته باشند
 • بوشهر – مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر گفت: شهرداری‌های استان بوشهر آمادگی کامل برای مدیریت حوادث داشته باشند.