» حمید بردستانی
  • تیم‌های حسابرسی بر شهرداری‌ها و شوراهای استان بوشهر نظارت دارند
  • بوشهر – مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر گفت: تیم‌های حسابرسی برای بررسی وضعیت مالی در شهرداری ها و شوراها فعال هستند.
  • ۸۰ درصد مصوبات شورای شهرهای استان بوشهر در کمیته تطبیق تائید شد
  • بوشهر – مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر گفت: ۸۰ درصد مصوبات شورای شهرهای استان بوشهر در کمیته تطبیق تصویب شد.
  • شورای شهرها حامی و تقویت‌کننده مدیریت شهری باشند
  • بوشهر – مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر گفت: شورای شهر باید ضمن انتخاب یک شهردار خوب حامی و تقویت کننده مدیریت شهرداری باشد
  • سواحل استان بوشهر آماده ورود گردشگران در نیمه دوم تعطیلات نوروزی
  • بوشهر – مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر از آمادگی کامل استان بوشهر برای ورود گردشگران داخلی و خارجی در نیمه دوم تعطیلات نوروزی خبر داد.
  • شهرداری‌های استان بوشهر آمادگی کامل برای مدیریت حوادث داشته باشند
  • بوشهر – مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر گفت: شهرداری‌های استان بوشهر آمادگی کامل برای مدیریت حوادث داشته باشند.