» دانشگاههای استان بوشهر
  • مرکز سمای استان بوشهر پذیرای میهمانان نوروزی است
  • مرکز سمای استان بوشهر از ۲۸ اسفند تا ۱۴ فروردین پذیرای کارکنان و اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه‌های آزاد اسلامی سراسر کشور است.