» دانشگاه‌های آزاد اسلامی
  • مراجع انتظامی و قضایی از فعالیت پایگاه‌های خبری بدون مجوز جلوگیری کنند
  • مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: ما فقط بر روی رسانه‌هایی که مجوز دارند نظارت داریم و بر همین اساس پلیس فتا و مراجع قضایی باید جلو رشد و فعالیت پایگاه‌های بدون مجوز را بگیرند.