» دانشگاه‌های دریایی کشور
  • پنجمین گشت کاوشگر خلیج فارس در آب‌های جنوب کشور امروز آغاز می‌شود
  • پنجمین گشت کاوشگر خلیج فارس در آب‌های جنوب کشور به مناسبت روز ملی خلیج فارس از امروز به مدت دو هفته در بندر بوشهر آغاز می‌شود.