» دانشگاه علمی کاربردی بوشهر
  • کاروان پیاده‌روی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی بوشهر به اربعین اعزام شد
  • مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی بوشهر گفت: کاروان پیاده‌روی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی بوشهر امروز، ۱۷ مهرماه به اربعین حسینی اعزام شد.