» دانشگاه علوم پزشکى بوشهر
  • ۲۵۷ نفر در بوشهر به کرونا مبتلا هستند
  • رئیس دانشگاه علوم پزشکى بوشهر گفت: تعداد مبتلایان به کرونا در بوشهر تا ١٢ اردیبهشت به ۲۵۷ نفر رسید.
  • ۱۲۲ نفر در بوشهر به کرونا مبتلا شدند
  • رئیس دانشگاه علوم پزشکى بوشهر گفت: از ابتداى شیوع کرونا در استان بوشهر تا امروز، ۱۶ فروردین ۱۲۲ نفر به این ویروس مبتلا شدند.