» دانشگاه فرهنگیان بوشهر
  • نیروی انسانی آموزش و پرورش بوشهر از دانشگاه فرهنگیان تامین می‌شود
  • بوشهر – مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: نیروی انسانی آموزش و پرورش بوشهر از دانشگاه فرهنگیان تامین می‌شود.
  • امسال بالاترین تعداد دانشجو معلم را در استان بوشهر داریم
  • بوشهر – رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: امسال ما بالاترین آمار تعداد دانشجو معلم را در طول تاریخ تربیت معلم در استان بوشهر داریم.