» دانشگاه فنی و حرفه ای
  • دانشکده فنی و حرفه‌ای کنگان از امسال دانشجو می‌پذیرد
  • بوشهر – رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر گفت: دانشکده فنی و حرفه‌ای کنگان از امسال دانشجو می‌پذیرد.