» دانشگاه های علوم پزشکی
  • شناسایی بیمار مبتلا به نقص ایمنی با تلاش پزشک بوشهری
  • بوشهر- نقص ایمنی گیرنده اینترفرون آلفا رسپتور یک، در یک کودک ۶ ساله بوشهری با مشارکت پزشک بوشهری و بخش ژنتیک انسانی دانشگاه راکفلر آمریکا در ژورنال JEM با IF یازده شناسایی شد.