» دبیرستان شهید سهام خیام بوشهر
  • اعزام ۹ نفر از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان شهرستان بوشهر جهت شرکت در کنفرانس جهانی ریاضیات
  • رئیس سازمان دانش آموزی استان بوشهر گفت : جشنواره دست سازه های دانش آموزان مدارس متوسطه اول در راستای جشنواره نوجوان خوارزمی درقالب جشنواره های دانش آموزی در مدارس برگزار می گردد. محمود حسنی توابع در گفتگو با خبرنگار پانا بیان داشت : این دست سازه ها در راستای بهره وری از درس کار و […]
  • هنر نمایی دانش آموزان در نمایشگاه دست سازه ها در دبیرستان شهیده سهام خیام بوشهر
  • رئیس سازمان دانش آموزی استان بوشهر گفت : جشنواره دست سازه های دانش آموزان مدارس متوسطه اول در راستای جشنواره نوجوان خوارزمی درقالب جشنواره های دانش آموزی در مدارس برگزار می گردد. محمود حسنی توابع در گفتگو با خبرنگار پانا بیان داشت : این دست سازه ها در راستای بهره وری از درس کار و […]