» دبیرکلی فدراسیون کشتی
  • لشکرکشی با «حکم سرپرستی» بر خلاف ادعای سلطانی‌فر
  • چند صباحی است که مناسبات مدیریتی تازه ای در روابط وزارت ورزش و جوانان با فدراسیون رخ می‌دهد که ناخودآگاه انسان را به یاد سریال تاج و تخت و سناریوی قسمت های پایانی اش می‌اندازد.