» دبیر شورای عالی امنیت ملی
  • راهپیمایی مردم بوشهر در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی
  • بوشهر- نمازگزاران بوشهری همزمان با سراسر کشور پس از اقامه نماز جمعه در حمایت از مواضع دولت و بیانیه شورای عالی امنیت ملی راهپیمایی کردند.